A Híd választási programjának egyik célkitűzése a középiskolák és szakirányaik hozzáigazítása a piaci igényekhez, mégpedig úgy, hogy javuljon a középiskolákból kikerülő diákok érvényesülése a munkaerőpiacon. Mindannyiunk érdeke, hogy az oktatásügyi rendszer működjön és ne a Munkahivatalok számára termeljen ügyfeleket. Az oktatásügy feladata, hogy felkészült szakembereket bocsásson ki a gyakorlati életbe.

Ezzel a célkitűzéssel összefüggésben tavaly a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium néhány törvényjavaslatánál felhívtam a figyelmet bizonyos változások bevezetésének szükségességére a kisebbség nyelvén oktató szakközépiskolák és szaktanintézetek esetében. Rámutattam arra is, hogy szükség van az iskolaigazgatók jogköreinek kiszélesítésére a kerettantervek figyelembe vétele mellett, ugyanakkor véleményem szerint kötelezően oktatni kellene egy második idegen nyelvet a szakközépiskolákban és kiemelten a kisebbségi tanítási nyelvű szakközépiskolákban. Elengedhetetlennek tartom, hogy az iskola igényeihez legyen igazítható a két idegen nyelv oktatásának óraszáma a nemzetiségi szakközépiskolákban és a 2. idegen nyelv bevezetéséről szóló döntést az igazgató hatáskörébe kellene sorolni.

Az a célunk, hogy a nemzetiségi nyelven oktató intézményekben a szlovákot idegen nyelvként tanítsák. Ha sikerül egy ilyen modellt elfogadtatni és a nemzetiségi nyelven (például magyarul) oktató iskolákban a szlovák nyelvet idegen nyelvként fogják tanulni a diákok, a második idegen nyelvnek (az angolnak, illetve németnek) meglesz a maga létjogosultsága, de erről véleményem szerint döntsön az iskolaigazgató.

 Az említett okokból üdvözlöm az oktatásügyi minisztérium kezdeményezését, amely az oktatott idegen nyelvek számának csökkentésére irányul a szakközépiskolákban. Az a véleményem, hogy az idegennyelv-oktatás jelenlegi gyakorlata fölöslegesen megterheli a diákokat, és minden bizonnyal hatással van a szakoktatás színvonalára is. A szakközépiskolák elsőrendű feladata a diákok szakmai kompetenciáinak kialakítása.

Szerző: Érsek árpád  2013.04.05. 16:38