Róbert Fico kormányfő, a Smer elnöke úgy nyilatkozott a kormányülés után, hogy az ellenzék és a szlovák közvélemény egy részének ténykedése a főügyészi poszt betöltése kapcsán már nem csak egyszerű bohózat, hanem egyenesen az államiság elleni támadás.
 
Véleményem szerint a kormányfő ezen kijelentése messze túllépte az elfogadható határt. Rágalmazásnak és az államiság elleni támadásnak nevezni egy megválasztott képviselő, jelen esetben a köztársasági elnök elleni (jogos) kritikát nem más, mint a Szlovák Köztársaság Alkotmánya által biztosított szabad véleménynyilvánítás megkérdőjelezése és nyílt támadás a plurális demokrácia elvei ellen. Az ugyanis biztosítja a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, még ha az eltér is a hivatalostól vagy éppen kisebbségi is - függetlenül attól, kit vagy mit érint. Róbert Fico veszélyes precedenst teremt, melynek alapja, hogy a közjogi méltóságokat nem lehet kritizálni és a kormányétól eltérő vélemény nemkívánatos.
 
Ezúton arra szólítom fel a kormányfőt, hogy ne akarja feléleszteni a nemzeti front és az egykori állampárt totalitárus praktikáit. Az ún. „gulyásszocializmus” reinkarnációja a jelen helyzetben sem Szlovákiának, sem Szlovákia lakosainak nem kedvez.
 
Az alapjaiban beteg gulyásszocializmus lényege az volt, hogy egy bizonyos szintű anyagi biztonságért (szociális biztonság) cserébe az előző rendszer elöljárói azt várták el, sőt egyenesen arra kényszerítették a polgárokat, hogy azok ne avatkozzanak bele a politikába és ne kritizálják nyíltan a rendszert.
 
Mivel Róbert Fico a volt kommunista elöljárókkal ellentétben nem kínál semmiféle szociális biztonságot Szlovákia polgárai részére – legfeljebb annak illúzióját, így legkisebb joga sincs azt követelni tőlük, hogy figyelmen kívül hagyják azt, ami ma az országban történik, hogy ne avatkozzanak bele a politikába és ne bírálják a jelenlegi rendszert és annak képviselőit.

Reinkarnáciu gulášového socializmu Slovensko nepotrebuje

Premiér a predseda vládnej strany Smer - SD Róbert Fico po rokovaní vlády vyhlásil, že aktivity opozície a časti slovenskej verejnosti v súvislosti s obsadzovaním postu generálneho prokurátora už nie sú iba obyčajnou fraškou, ale sú útokom na štátnosť.

Domnievam sa, že tento výrok  šéfa kabinetu už presiahol akceptovateľnú hranicu. Označiť kritiku (a to oprávnenú) voleného predstaviteľa akým je o. i. aj prezident SR za hanobenie a útok na štátnosť, je spochybnením Ústavou SR garantovaného práva na slobodu prejavu a priamym útokom na princípy pluralitnej demokracie. Tá totiž uznáva právo na názor aj keď je odlišný či menšinový, a to bez ohľadu na to, čoho alebo koho sa týka. Róbert Fico sa týmto spôsobom pokúsil etablovať pomerne nebezpečný precedens, podstatou ktorého je, že ústavní funkcionári sa nekritizujú a odlišné názory, odporujúce postojom vládnych predstaviteľov, sú prinajmenšom nežiaduce.

Apelujem týmto na predsedu vlády a súčasne predsedu strany Smer - SD Róberta Fica, aby na Slovensku neoživoval praktiky Národného frontu a totalitné maniere bývalej štátostrany. Reinkarnácia tzv. „gulášového socializmu“ je  totiž v tejto situácii naozaj to posledné, čo Slovensko a jeho občania potrebujú.

Podstatou, v princípe chorého konceptu tzv. gulášového socializmu bolo, že výmenou za garantovanie určitého stupňa materiálneho blahobytu - sociálnych istôt, predáci minulého režimu od občanov očakávali, ba priam tvrdo vynucovali, že títo sa do politiky nebudú miešať a tento režim nebudú otvorene kritizovať.

Nakoľko Róbert Fico občanom Slovenska, na rozdiel od bývalých komunistických predákov, neponúka žiadne sociálne istoty, ale iba ich ilúziu, tak žiadať od nich, aby súčasnú situáciu ignorovali, nemiešali sa do politických záležitostí, prehliadali kauzy a zdržiavali sa kritiky súčasného režimu a jeho predstaviteľov, rozhodne  právo nemá.

Szerző: Érsek árpád  2013.01.14. 13:34